Christmas in Russia - Evgeny A. Polikanin, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov & Marcel Nicolajevich Verhoeff

Christmas in Russia

Evgeny A. Polikanin, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov & Marcel Nicolajevich Verhoeff

  • Genre: Classical
  • Release Date: 2011-05-01
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: USA
  • Track Count: 19

  • ℗ 2011 Christophorus

Tracks

Title Artist Time
1
Nachalo velikogo povecheriya ( Marcel Nicolajevich Verhoeff, Borislav Molchanov, Valery P. Obukhov, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor & Evgeny A. Polikanin 5:15 USD 0.99
2
S Nami Bog (God is with Us): S Borislav Molchanov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov & Evgeny A. Polikanin 5:14 USD 0.99
3
Deva dnes' (Today the Virgin G Andrey L. Kolesnikov, Borislav Molchanov, Valery P. Obukhov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Don Kosaken Chor & Evgeny A. Polikanin 2:13 USD 0.99
4
Nyne otpuschayeshi (Ode of Sym Valery P. Obukhov, Evgeny A. Polikanin, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor & Borislav Molchanov 3:32 USD 0.99
5
Shestopsalmiye (The Six Psalms Don Kosaken Chor, Valery P. Obukhov, Evgeny A. Polikanin, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Andrey L. Kolesnikov & Borislav Molchanov 4:07 USD 0.99
6
Velikaya ekteniya (The Great L Andrey L. Kolesnikov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov, Evgeny A. Polikanin & Don Kosaken Chor 6:20 USD 0.99
7
Bog Gospod' i yavisya nam (God Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Borislav Molchanov & Evgeny A. Polikanin 3:18 USD 0.99
8
Khvalite imya Gospodne (Praise Don Kosaken Chor, Borislav Molchanov, Valery P. Obukhov, Evgeny A. Polikanin, Marcel Nicolajevich Verhoeff & Andrey L. Kolesnikov 4:55 USD 0.99
9
Velichaniye (The Exaltation of Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Evgeny A. Polikanin & Marcel Nicolajevich Verhoeff 2:41 USD 0.99
10
Ot yunosti moyeya (From My You Marcel Nicolajevich Verhoeff, Valery P. Obukhov, Don Kosaken Chor, Evgeny A. Polikanin, Andrey L. Kolesnikov & Borislav Molchanov 4:14 USD 0.99
11
Chteniye Evangeliya (Gospel Re Evgeny A. Polikanin, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov & Marcel Nicolajevich Verhoeff 3:54 USD 0.99
12
Slava v vishnich Bogu (Glory B Evgeny A. Polikanin, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov & Marcel Nicolajevich Verhoeff 2:31 USD 0.99
13
Irmos kanona i malaya ekteniya Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Evgeny A. Polikanin, Andrey L. Kolesnikov & Don Kosaken Chor 2:00 USD 0.99
14
Great Doxology Marcel Nicolajevich Verhoeff, Valery P. Obukhov, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor, Borislav Molchanov & Evgeny A. Polikanin 12:09 USD Album Only
15
Rozhdestvo Tvoye, Khriste Bozh Borislav Molchanov, Valery P. Obukhov, Don Kosaken Chor, Andrey L. Kolesnikov, Evgeny A. Polikanin & Marcel Nicolajevich Verhoeff 1:05 USD 0.99
16
Sugubaya ekteniya (Litany of S Don Kosaken Chor, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Valery P. Obukhov, Borislav Molchanov, Evgeny A. Polikanin & Andrey L. Kolesnikov 4:37 USD 0.99
17
Utverdi, Bozhe (Establish, O G Borislav Molchanov, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor, Evgeny A. Polikanin, Marcel Nicolajevich Verhoeff & Valery P. Obukhov 2:39 USD 0.99
18
Otpust (Dismissal) Evgeny A. Polikanin, Borislav Molchanov, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor, Marcel Nicolajevich Verhoeff & Valery P. Obukhov 1:36 USD 0.99
19
Mnogoletiya (Many Years) Valery P. Obukhov, Marcel Nicolajevich Verhoeff, Andrey L. Kolesnikov, Don Kosaken Chor, Evgeny A. Polikanin & Borislav Molchanov 4:20 USD 0.99

Comments