Yatra - Pravin Godkhindi & Kadri Gopalnath

Yatra

Pravin Godkhindi & Kadri Gopalnath

  • Genre: Devotional & Spiritual
  • Release Date: 2000-08-07
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: USA
  • Track Count: 6

  • ℗ 2014 Sangeeth Sagar

Tracks

Title Artist Time
1
Bhajan Kadri Gopalnath, Pravin Godkhindi, Shabbir, Praveen D. Rao, Arun Kumar, N. S. Prasad, Augustine, Madhu, Praveen, Sathyamurthy, Jerald, Bali, Gurumurthy, Srinivas Achar, Balesh, Fayaz Khan, Pandit Bhimsen Joshi, Vidyabhushana, Raman, Snehaja & Pallavi 8:57 USD 0.99
2
Jaya Bharata Jananiya Tanujate Kadri Gopalnath, Pravin Godkhindi, Shabbir, Pallavi, Snehaja, Raman, Vidyabhushana, Pandit Bhimsen Joshi, Fayaz Khan, Balesh, Srinivas Achar, Gurumurthy, Jerald, Bali, Sathyamurthy, Praveen, Madhu, Augustine, N. S. Prasad, Arun Kumar & Praveen D. Rao 6:36 USD 0.99
3
Mahayatra Kadri Gopalnath, Pravin Godkhindi, Shabbir, Pallavi, Snehaja, Fayaz Khan, Raman, Vidyabhushana, Pandit Bhimsen Joshi, Balesh, Srinivas Achar, Gurumurthy, Jerald, Bali, Sathyamurthy, Praveen, Madhu, Augustine, N. S. Prasad, Arun Kumar & Praveen D. Rao 30:19 USD Album Only
4
Sare Jahan Se Achcha Kadri Gopalnath, Pravin Godkhindi, Shabbir, Pallavi, Snehaja, Fayaz Khan, Raman, Vidyabhushana, Pandit Bhimsen Joshi, Balesh, Srinivas Achar, Gurumurthy, Jerald, Bali, Sathyamurthy, Praveen, Madhu, Augustine, N. S. Prasad, Arun Kumar & Praveen D. Rao 5:56 USD 0.99
5
Vande Mataram Pt. 1 Kadri Gopalnath, Shabbir, Pallavi, Snehaja, Fayaz Khan, Raman, Vidyabhushana, Pandit Bhimsen Joshi, Balesh, Srinivas Achar, Gurumurthy, Jerald, Bali, Sathyamurthy, Praveen, Madhu, Augustine, N. S. Prasad, Arun Kumar & Praveen D. Rao 5:52 USD 0.99
6
Vande Mataram Pt. 2 Pravin Godkhindi, Shabbir, Pallavi, Snehaja, Fayaz Khan, Raman, Vidyabhushana, Pandit Bhimsen Joshi, Balesh, Srinivas Achar, Gurumurthy, Jerald, Bali, Sathyamurthy, Praveen, Madhu, Augustine, N. S. Prasad, Arun Kumar & Praveen D. Rao 5:55 USD 0.99

Comments